แปลเอกสาร


ประสบการณ์รับแปลเอกสาร เป็นเครื่องรับประกันผลงานแปล คุณภาพงานสมราคา ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการรับแปลเอกสารด้านต่างๆ รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปลถูกต้องโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 18 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถรับแปลเอกสารด่วนให้กับท่านทันที..... การรับแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา แปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 18 ปีเต็ม   
 ประเภทเอกสารที่รับแปลได้แก่  

 • รับแปลคำสั่งศาล
 • รับแปลคำพิพากษา
 • รับแปลพระราชบัญญัติ
 • รับแปลคำฟ้อง
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลบัญชีผู้ถือหุ้น(บอจ. 5)
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • การแปลเอกสารสำคัญ
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รับแปลวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
 • รับแปลข้อบังคับบริษัท     
 • แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน
 • แปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน
 • แปลเอกสารด่วนสูติบัตร
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองโสด
 • แปลเอกสารด่วน สด.9
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • แปลเอกสารด่วนปริญญาบัตร
 • แปลเอกสารด่วนรายงานผลการเรียน
 • รับแปลเอกหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลใบรับรองแพทย์
 • รับแปลหนังสือแนะนำตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือเดินทาง

อื่นๆ

เอกสารสัญญาต่างๆ

เอกสารด้านวิชาการ

แปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลเอกสารได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารกฎหมายที่รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com, pimtranslation555@gmail.com

อัพโหลดไฟล์งานแปล และประเมินราคา

คำค้นยอดนิยม รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารกฏหมาย รับแปลสัญญา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงาน รับแปลงานประมูล ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย ผลงานแปลระเบียบข้อบังคับ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน พ.ร.บ. งบการเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com