วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระค่าบริการแปลเอกสาร

 การ ชำระค่าบริการสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งให้ ท่านทราบทางอีเมล์ หรือใบเสนอราคาที่จัดส่งให้ท่านทางโทรสารหรือทางอีเมล์  หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยการ ส่งอีเมลล์ หรือ sms หรือ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 081-458-0240  

 

ธนาคาร

สาขา

บัญชี

เลขที่บัญชี

ไทยพาณิชย์

เซ็นทรัลพระราม 2

ออมทรัพย์

156-231-329-6

กรุงเทพ

เทสโก้โลตัสศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

003-713-430-1

กรุงไทย

โลตัสศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

980-511-214-4

 การตรวจนสอบการโอนเงินโดยระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากท่านโอนค่าบริการ เมื่อทางเราได้รับ sms แล้วจะตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากได้รับการโอนค่าบริการ  ค่าบริการไม่เกิน 5,000 บาท โอนค่าบริการล่วงหน้าทั้งจำนวนก่อนเริ่มดำเนินการแปล

เงื่อนไข การส่งมอบงาน : กรณีค่าบริการเกินกว่า 5,000 บาท ขอความกรุณาท่านโอนเงินมัดจำล่วงหน้าร้อยละ 50 เมื่องานแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งส่วนท้ายของงานร้อยละ 50 ให้กับท่านเพื่อขอรับค่าบริการคงค้างหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และจะจัดส่งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้จ้างแปลทันที 

กรณีเรียกร้องให้จัดส่งผลงานแปลโดยมิได้ชำระค่าบริการล่วงหน้า

ทาง เราต้องขอยืนยันว่า จะไม่มีบริการแปลเอกสารก่อนชำระเงินทุกกรณี โดยผู้ใช้บริการจะกล่าวอ้างว่าได้ตกลงกันแล้วทางโทรศัพท์ หรือด้วยวาจาใดๆ แล้ว ทางเราต้องขอยืนยันมา ณ ที่นี้ว่า เราจะไม่ยืนยันทางโทรศัพท์โดยไม่มีหลักฐานใดๆ หากลูกค้าตกลงจ้างจะต้องชำระเงินล่วงหน้าและทางเราจะยืนยันต้นฉบับทางอีเมล์ เท่านั้น

หมายเหตุ 

*** หากผู้จ้างแปลโอนเงินผิดพลาด หรือชื่อบัญชี/เลขบัญชี ไม่ตรงกับที่เราได้แจ้งลูกค้าทางอีเมล์ไว้ ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากผู้จ้างโอนเงินผิดพลาดไปบัญชีผู้อื่นด้วยตนเอง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป ซึ่งมิใช่ความผิดของทางเรา***

อื่นๆ

แปลเอกสาร

เอกสารสัญญาต่างๆ

เอกสารด้านวิชาการ

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถรับแปลเอกสารได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารกฎหมายที่รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com, pimtranslation555@gmail.com

อัพโหลดไฟล์งานแปล และประเมินราคา

คำค้นยอดนิยม รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารกฏหมาย รับแปลสัญญา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงาน รับแปลงานประมูล ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย ผลงานแปลระเบียบข้อบังคับ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน พ.ร.บ. งบการเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com, pimtranslation@hotmail.com